Veiledning til skrittregistrering

Det enkleste er å bruke skrittteller til all aktivitet. Da er det kun skrittene på skritteleren du trenger å rapportere hver dag.

For aktiviteter som sykling, svømming, etc., hvor det ikke egner seg med skritteller må en anslå antall skritt aktiviteten tilsvarer basert på varighet og intensitet. Bruk tabellen under.

Referanseaktivitet Skritt per time(*) Eksempler
Rask gåtur 7 000 "Vanlig" sykling
Jogging 10 000 Lett svømming, Moderat sykling
Hard springing 13 000 Banesvømming, løps-sykling

1250 skritt per km er referert som et greit gjennomsnitt å bruke et sted på internett for gåing el.l, men dette er ikke så vanlig å bruke i denne konkurransen hvor vi oftest estimerer ut fra tid.

På en vanlig dag uten bevisst aktivitet vil antall skritt for kontorarbeiere ligge på ca 3 000 - 6 000, avhengig av hva en gjør på fritiden. Et lignende antall skritt kan anslås dersom en har glemt å bruke skritteller. Hvis en gjør mye hardt husarbeid el. l. som gir utslag på en vanlig skritteller, så kan en estimere et par tusen ekstra skritt for dette etter sunn fornuft.

*) Antall skritt per time for de tre kategoriene er brukt over flere "konkurranser" og testet med noen forskjellige skrittellere med tilfrestillende resultat, men merk at det må måles effektiv tid, dvs. uten noen pauser, særlig på gåturer. Det er lov å kombinere bruk av skritteller med tabellen, men ikke telle dobbelt :). Hvis man ikke har skritteller er det standard praksis å føre 3000 skritt utenom direkte treningsaktivitet, altså 3000 skritt for de dagene man ikke trener el.l.

PS: så lenge det ikke blir oppfattet som lettere å "sanke skritt" ved bruk av tabell kontra skritteller, fungerer dette etter sin hensikt. Hvis ikke må tabellverdiene kanskje justeres.
PS 2: Det er ikke nødvendigvis slik at antall skritt er beste mål på helse- eller treningsgevinst. Skrittelling som måleverktøy er valgt først og fremst for enkelhetskyld, og man regner all aktivitet om til skritt etter beste skjønn vha. tabellen.